Meer over Ayurveda

 

AYUR-VEDA
DE KRACHT VAN DE NATUUR
De moderne kracht van een 5000 jaar oud Indiaas gezondheidszorg-systeem.

DE NATUUR HERONTDEKT DOOR DE MODERNE GEZONDHEIDSZORG
Het is pas van de laatste dertig jaar dat de moderne medische en farmaceutische wetenschap is begonnen vraagtekens te zetten bij hun eigen kunnen.
Fantastische nieuwe synthetische preparaten en antibiotica hebben er inderdaad toe bijgedragen dat epidemieën waar vroeger enorme aantallen mensen aan bezweken, in uitgestrekte gebieden over de hele wereld zijn bedwongen, en hebben hoop op leven gebracht waar geen hoop meer bestond. Maar de terugslag van door medicijnen veroorzaakte toxiciteit en reacties op medicijnpreparaten – nieuwe allergieën en immuniteits verzwakking – hebben ervoor gezorgd dat er nu kritisch wordt gekeken naar de basismethode en de basis zienswijzen van de conventionele wetenschap.
Fantastische nieuwe synthetische preparaten en antibiotica hebben er inderdaad toe bijgedragen dat epidemieën waar vroeger enorme aantallen mensen aan bezweken, in uitgestrekte gebieden over de hele wereld zijn bedwongen, en hebben hoop op leven gebracht waar geen hoop meer bestond. Maar de terugslag van door medicijnen veroorzaakte toxiciteit en reacties op medicijnpreparaten – nieuwe allergieën en immuniteits verzwakking – hebben ervoor gezorgd dat er nu kritisch wordt gekeken naar de basismethode en de basis zienswijzen van de conventionele wetenschap.Bijvoorbeeld: de neiging om het symptoom los te zien van de rest, en een medicijn te zoeken dat er alleen op gericht is dat symptoom weg te nemen of te onderdrukken.

 

 

In Ayurveda worden drie basiskrachten of -elementen onderkend die alle fysieke en mentale processen besturen.Vata bestuurt het centrale zenuwstelsel. Pitta bestuurt het spijsverteringsstelsel en alle biochemische processen.

Kapha regeert over de balans van het weefselvocht, en beheerst de celgroei en de stevigheid van het lichaam.

 

 

Wanneer deze drie krachten niet meer in balans zijn, ontstaat ziekte: bij de behandeling wordt ernaar gestreefd de balans te herstellen of disbalans te voorkomen. In het holistische systeem van de Ayurveda dient de therapeut een grondig klinisch onderzoek uit te voeren, compleet met anamnese, waarbij evenveel aandacht wordt besteed aan het totale wezen van de patiënt – sharir (het lichaam), manas (de geest) en atma (de psyche, of de ziel). Pas als dit gebeurd is, kan er een behandeling worden voorgeschreven.Er stapelt zich meer en meer bewijs op voor de stelling dat, tenzij een symptoom beschouwd wordt in de bredere context van het totale wezen van de fysieke en psychische aard van een individu, het geïsoleerd wegnemen daarvan, door middel van een medicijn met slechts één gerichte werking, de grondslag zou kunnen leveren voor ontstellende complicaties op de langere termijn, of inderdaad zou kunnen betekenen dat het probleem maar ten dele wordt weggenomen. En dan is er de neiging van het zoeken naar een panacee, een universeel geneesmiddel, in synthetisch afgeleide chemische stoffen.

Ook hier geldt weer dat er dagelijks bewijzen worden gevonden in de klinische praktijk en in georganiseerd onderzoek naar medische preparaten, voor de schadelijke effecten van synthetische medicijnen – soms nog jaren nadat ze gebruikt zijn – maar ook voor de superieure effectiviteit van aan de natuur ontleende equivalenten, hun bredere werking en het feit dat deze natuurlijke producten geen bijwerkingen hebben.

Met zijn gebruikelijke analytische ijver wendt de medische wetenschap zich nu tot de natuur in zijn speurtocht naar wapens tegen ziekte en verval. Men buigt zich nu over oude teksten, op zoek naar inzicht in het gebruik van kruiden en extracten voor medicinale doeleinden, waarbij de traditionele farmacopee van oude volken – de Grieks-Arabische, Chinese, Indiase, Egyptische – wordt bestudeerd, en men ontdekt dat het niet volstaat om simpelweg terug te gaan naar de natuur!

HET HOLISTISCHE VERSCHIL
Het gebruik van chemisch geïsoleerde pure synthetische stoffen in plaats van volledige-medicijnextracten benadrukt slechts het verschil met de oude holistische systemen van genezen. Ten eerste, vanwege de hedendaagse instelling van één symptoom – één middel – één werking. Alle holistische systemen kijken verder dan de individuele symptomen. Zij beschouwen de totaliteit van een menselijk wezen als een dynamische balans van talloze bewegende, onderling verband houdende, vaak tegenstrijdige elementen. Gezondheid betekent balans; een verstoorde balans leidt tot ziekte. Zij zoeken naar aanwijzingen in lichaamsdelen en -functies, maar ook in gedragspatronen, stemmingen en gedachten. In hun receptuur streven zij ernaar de symptomen te verlichten door de totale balans te herstellen, niet door de aanval in te zetten op afzonderlijke symptomen.

In vele noodsituaties kunnen holistische remedies zich niet meten met de moderne wetenschap. Maar in een omgeving waarin al te veel medicijnen worden voorgeschreven en geslikt, met chronische en degeneratieve aandoeningen, en waarin nieuwe virussen en resistente bacteriën nieuwe remedies de loef afsteken, houden zij een belofte in voor grote voordelen op de lange termijn.

De rol van de voedselopname staat centraal bij de Ayurvedische diagnostisering: vele aandoeningen worden verklaard vanuit het spijsverteringsstelsel. Agni (letterlijk: vuur, energie) is een belangrijk sleutelconcept. Is deze verzwakt, dan zal dit leiden tot een incomplete voedselopname, en de therapie richt zich hier dan ook voornamelijk op.
Hierbij kan men soms denken aan vervangende middelen, of anders aan effectieve ondersteuningstherapie of preventieve middelen, tegen onvoorstelbaar lage sociale kosten.

“Terug naar de natuur” is niet genoeg. Bij Ayurvedische productiemethoden worden waarden toegevoegd die niet worden aangetroffen in identieke chemische stoffen die met behulp van moderne synthese en extractie worden geproduceerd. Loha-bhasma, bijvoorbeeld, een speciaal geprepareerd ijzeroxide, wordt snel opgenomen in de bloedbaan, en verhoogt het hemoglobinegehalte, terwijl van vele moderne ijzerpreparaten bekend is dat ze maag- en darmklachten of andere problemen veroorzaken, zelfs wanneer ze worden geïnjecteerd.

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN AYURVEDA
Het staat vast dat Ayurveda een van ’s werelds oudste geneeskundige disciplines is. Getuige het bestaan van medische literatuur in pre-vedisch Sanskriet, van voor de 7e eeuw v.Chr., hadden de Indiase wijzen al een vrij uitgebreide theorie ontwikkeld over gezondheid en ziekte, fysiologie en bewustzijn, geneesmiddelen en dieet. Deze theorie was gebaseerd op nauwkeurige, uitvoerige waarnemingen van symptomen en hun differentiatie en classificatie door middel van empirische en meetbare procedures, zoals de ontleding van dieren en ook mensen.
De ontwikkeling hiervan als een gezondheidszorgsysteem kende een lange donkere periode, van de 13e eeuw n.Chr. tot bijna aan de 20e eeuw. Als traditionele discipline werd de Ayurveda echter van generatie op generatie doorgegeven, en al die tijd is het blijven bestaan als een levend systeem. Parallel aan de officiële gezondheidsinstanties – en met een veel breder bereik – levert Ayurveda nog steeds aanzienlijk veel geneeskundige hulp in de binnenlanden van India, aan zo’n 500 miljoen mensen, elke dag weer. Tegenwoordig geniet het ondersteuning van de overheid, door middel van opleidingen en hulpprojecten, met als doel een steviger wetenschappelijke onderbouwing op te stellen door middel van geavanceerd onderzoek naar actieve principes.
In veel streken is het algemeen bekend dat Ayurveda geneeskrachtige therapieën biedt voor leveraandoeningen en andere problemen waarvoor de moderne medische wetenschap nog niets gevonden heeft dat de effectiviteit van Ayurveda-therapieën ook maar kan benaderen.
Voor diegenen die het gebruik moeten afbouwen van zeer toxische of reactieve medicijnen tegen astmatische bronchitis, reumatoïde artritis, diabetes mellitus of andere chronische aandoeningen, biedt Ayurveda relatief veilige eerste-lijnsalternatieven.

Ten behoeve van hedendaags medisch en farmaceutisch onderzoek biedt Ayurveda gedetailleerde beschrijvingen van zo’n 600 geneeskrachtige planten, ruim 8000 samenstellingen, helder beschreven operatieprocedures en dieetvoorschriften, de meeste waarvan op de nominatie staan door de wetenschap erkend te worden. Tot dusverre hebben onderzoekswerkzaamheden al enkele verbazingwekkende gegevens aan het licht gebracht, die specifieke Ayurvedische praktijken staven. Om een enkel voorbeeld te noemen: het is aangetoond dat Ayurvedische geneesmiddelencombinaties zowel bacteriedodende als weefselregenererende eigenschappen hebben, die zelfs door krachtige synthetische middelen niet kunnen worden gedupliceerd.
Het andere grote belang van Ayurveda bestaat erin dat dit systeem vasthoudt aan de coördinatie van geneesmiddelentherapie met dieet en lichaamsbeweging in één geheel regiem – een procedure die inmiddels al is overgenomen in de nieuwste therapeutische procedures bij vele ernstige ziekten en aandoeningen.
Met andere woorden, Ayurvedische producten en praktijken kunnen werkelijk die optimale combinatie leveren van medicatie en een gezonde levensstijl waardoor het gemakkelijk wordt gezond te worden en de gezondheid op peil te houden.
Al meer dan een kwart eeuw houdt Shahnaz Herbals het beste van de Ayurvedische traditie in stand, en dit op een veilige manier door toepassing van de moderne regels van de hygiëne en de farmaceutische praktijk.

SHAHNAZ HERBALS EN AYURVEDA
Bogend op meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de natuurlijke gezondheidszorg, heeft Shahnaz Herbals onderzoek gedaan naar Ayurvedische samenstellingen en deze zonodig aangepast, met als doel oplossingen te zoeken voor hedendaagse HUID- en HAARPROBLEMEN. Dit bedrijf is tegenwoordig het meest vooraanstaande ter wereld op het gebied van NATUURLIJKE COSMETICA en MASSAGE OLIEN. De afgelopen jaren heeft Shahnaz Herbals diverse internationale prijzen gewonnen zoals de International Diamond Star for Quality en de ARCH of EUROPE for excellence in corporate and quality image. Shahnaz Herbals produceert ruim 250 producten.

 

 

Reacties zijn gesloten.